Damesavond 9 juni

Op zaterdag 9 juni willen we een gezellige damesavond organiseren. We willen om 17.00 uur beginnen met een patatje met snack.
Daarna gaan we gezellig een balletje slaan. De eigen bijdrage is €4 p.p voor de patat en hapjes. We hopen op een goeie opkomst.
Opgeven kan hier.
 
De dames van de barcommissie

Clubkampioenschappen enkel & dames- en herendubbel (12 t/m 27 mei)

Vanaf 12 mei worden bovenstaande clubkampioenschappen georganiseerd. De indelingen zijn gemaakt.
Mede omdat baan één en twee nog niet beschikbaar zijn, moet tijdens de clubkampioenschappen rekening worden gehouden met een beperkte baanbeschikbaarheid. Raadpleeg voor de beschikbaarheid de agenda.
 
Klik hier voor de agenda.
Klik hier voor de poules.
 

Seniorplus ééndagstoernooi (Donderdag 17 mei)

Een toernooi, georganiseerd op één dag, speciaal voor de 50 plussers van onze vereniging en uit de omgeving. Deze dubbeltoernooien zijn inmiddels een begrip in Nederland en ook in de regio Zuidwest staat al een behoorlijk aantal op de speciale seniorpluskalenders. De kracht van de toernooien is, dat ze toegankelijk zijn voor alle speelsterktes, dat de resultaten niet mee tellen voor DSS en dat het toernooi maar één dag duurt.
Er kan niet meer worden ingeschreven, het toernooi is vol!

GEEN GRAVEL PLUS-BANEN

Beste leden van TV Streveland,
 
Zoals jullie allemaal weten, vindt momenteel de renovatie van onze banen 1 en 2 plaats. Na enige vertraging door de late vorstperiode, is de aannemer aan de slag gegaan met de door ons gewenste ombouw van de banen van gravel naar gravel plus (gravel op afschot).
 
Gedurende het werk is echter gebleken dat de fundering van de banen, die bij het ontstaan van onze vereniging ruim veertig jaar geleden is aangelegd, niet voldoet aan de eisen om er gravel op afschot op aan te leggen. Bovendien zouden we bij het eventueel toch aanleggen van gravel op afschot op de huidige fundering geen goedkeuring krijgen om toernooien en competitie te spelen.
 
De enige mogelijkheid om wel de juiste fundering te krijgen, is het volledig afgraven en afvoeren van de huidige fundering om daarna een compleet nieuwe ondergrond aan te leggen. Na overleg met de aannemer bleek dat deze werkzaamheden zouden leiden tot een kostenpost die ruim twee keer zo hoog zou worden dan de oorspronkelijke aanneemsom, welke een kleine 30.000 euro inclusief btw bedraagt (voor gravel op afschot). Dat flink hogere bedrag is te verklaren vanwege het feit dat er dan twee volledig nieuwe tennisbanen zouden worden aangelegd, plus dat al het oude materiaal moest worden afgevoerd.
 
Na beraad in het bestuur hebben we besloten om deze uitgave niet te doen. Wij vinden het niet verantwoord om als kleine tennisvereniging een dergelijk hoog bedrag uit te geven om gravel op afschot te laten aanleggen. De voordelen ten opzichte van gewoon gravel zijn ons inziens daarvoor te klein (o.a. enkele weken langer doorspelen en snellere afvoer van regenwater).
 
Daarom is besloten om baan 1 en 2 door de aannemer te laten renoveren als gewone gravelbanen. Wel zal waar nodig de drainage worden vervangen. We hebben de aannemer opdracht gegeven de werkzaamheden voort te zetten en hopen dat hij zo snel mogelijk een en ander kan afronden. Een tijdsbestek is nog niet gegeven, maar we verwachten dat dit niet heel lang zal duren.
 
Wij vinden het als bestuur ontzettend jammer dat we geen gravel plus-banen kunnen aanleggen op ons park en beseffen dat dit ook uitermate teleurstellend is voor onze leden. Helaas hebben we te maken met een erfenis uit het verleden, die ons mede heeft genoodzaakt deze beslissing te nemen.
 
Het bestuur

Van de voorzitter

Nog even en dan gaan we weer beginnen!
 
Het nieuwe tennisseizoen staat weer voor de deur en wat voor eentje! Zoals elders in deze nieuwsbrief wat uitgebreider wordt omschreven, is besloten om twee nieuwe banen aan te laten leggen. Baan 1 en 2, waar het meest op wordt gespeeld, zullen worden ‘omgetoverd’ tot zogeheten Gravel Plus-banen.
 
Voordat die beslissing is genomen is er veel gewikt en gewogen; nu zijn we benieuwd hoe het er bij ons allemaal komt uit te zien en uiteraard hoe de nieuwe banen straks ‘spelen’.
 
Er is de afgelopen maanden sowieso veel ‘achter de schermen’ gewerkt aan het nieuwe seizoen bij TV Streveland, door een groot aantal vrijwilligers. Klussen, schoonmaken, roosters in elkaar draaien, een tennisagenda maken, banen klaarmaken, paaseitjes verkopen om zoveel mogelijk geld voor de clubkas binnen te halen, en van alles en nog wat regelen… Noem maar op! Allemaal mensen die met de beste bedoelingen klaar staan voor de club, mensen die hart hebben voor de vereniging.
 
Dat brengt mij meteen bij het volgende: wie als lid graag wil meepraten en vooral ook wil meebeslissen over alle zaken die onze vereniging aangaan hoeft niet langs de zijlijn te blijven staan: binnen ons bestuur en ook een aantal commissies is inmiddels een aantal vacatures ontstaan. Gelukkig zijn er leden opgestaan die onze jeugdcommissie willen voortzetten, maar het bestuur kan best wat extra mensen gebruiken!
 
Ik sluit af door de wens uit te spreken dat we er met z’n allen een prachtig tennisseizoen van gaan maken, met veel mooie tennispotjes en vooral heel veel gezelligheid. Tot snel op onze (nieuwe) banen!
 
Fred Pruim
voorzitter

TENNISLESSEN: NU AANMELDEN!

Het nieuwe tennisseizoen bij TV Streveland staat weer voor de deur. Zo langzamerhand maken we ons op om weer buiten te gaan tennissen.

Ook de tennislessen gaan weer beginnen; vanaf onze seizoensopening begin april is het mogelijk om op donderdagavond (was eerst de vrijdagavond) tennisles te krijgen. De lessen worden gegeven door Joost Wegner van tennisschool Luc Tigu.

Er zijn veel mogelijkheden; van individuele lessen tot lessen in een groep, al dan niet zelf gevormd. Ook is het mogelijk voor de (voorjaars)competitieteams om speciale competitietraining te krijgen. Naar andere wensen kan eveneens worden gekeken. Dit alles in overleg met onze trainer Joost.

De tennisles bestaat uit een volledig uur voor het bedrag van 43,50. Tennis je met meerdere personen in een groep, dan wordt dit bedrag uiteraard gedeeld door het aantal personen.

Heb je dit interesse in het volgen van tennisles, neem dan zo snel mogelijk contact op met Joost Wegner, of eventueel met iemand van het bestuur van TV Streveland.

Het telefoonnummer van Joost is 06-34905590.

Het bestuur.

Bar/taak formulier

Even een herinnering voor het barformulier. Willen jullie zo vriendelijk zijn om dat zo snel mogelijk in te vullen. Ook als je andere werkzaamheden voor de vereniging doet, schrijf dat dan ook op. Dit maakt het voor Carolien makkelijker om het rooster vol te maken.
 
Het formulier is te vinden op de site onder het hoofdstuk bardienst, bardienst formulier 2018.
 
Met vriendelijke groet,
Barcommissielid, Ton Karstens

WoensdagAvondCompetitie (WAC) 2018

Het afgelopen jaar is naar mijn idee goed verlopen, een mooie opkomst, en wat ik van een aantal deelnemers krijg te horen… met leuke partijen. Ik wist niet wat ik moest verwachten van het organiseren van de WAC-avonden, en had nog wat schroom om een kleine bijdrage te vragen voor de afsluitende avond.

Nieuws van de jeugdcommissie

paaseitjesactie

Op 16 maart is er door de jeugdcommissie net als vorig jaar een paaseitjesactie georganiseerd. De jeugdleden kwamen zowel ’s middags als ‘s avonds huis aan huis paaseitjes verkopen in Streefkerk. De opbrengst van deze actie komt ten goede aan onder andere extra activiteiten voor de jeugdleden.
 

Jeugdcommissie

Nog een paar weken en dan staat het tennisseizoen al weer voor de deur! Als het goed is hebben de jeugdleden van onze vereniging dan al paaseitjes verkocht zodat er wat extra geld is om leuke dingen te doen.
 
Gelukkig hebben we twee leden van onze vereniging bereid gevonden om de jeugdcommissie te gaan vormen: Nienke den Ouden en Anna van Tiggelen gaan samen (en hopelijk met hulp van andere ouders) allerlei dingen voor de jeugd organiseren.
 
Sigrid van der Meijden en Marjolein Roose zijn blij dat hun werkzaamheden worden voortgezet en dat niet zoals bij vele verenigingen de jeugdcommissie een stille dood sterft. We hebben onze jeugd juist hard nodig!
 
Nienke en Anna veel succes en bovenal veel tennisplezier!

Senioren agenda 2018

De senioren agenda voor het komende tennisseizoen is gemaakt!
De agenda voor 2018 is te downloaden via "Senioren - Agenda".

Tennisvereniging Streveland op Facebook!!

Ook tennisvereniging Streveland gaat mee met haar tijd. Like, share en volg deze pagina met je vrienden voor meer bekendheid van ons bestaan! Heb jij leuke foto’s of filmpjes die wij kunnen posten? Stuur ze naar ons of tag ons er in dan zorgen wij dat deze op onze pagina verschijnen!
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkzaamheden aan het clubhuis

De komende tijd zullen er diverse werkzaamheden worden uitgevoerd in- en aan ons clubhuis.
 
Het bestuur heeft besloten om het asbesthoudende dak binnen afzienbare tijd te vervangen voor een mooi nieuw dak. Over een aantal jaar moeten sowieso alle asbesthoudende daken in heel Nederland zijn verwijderd, maar wij willen de grote hausse voor zijn en de werkzaamheden zo snel mogelijk laten uitvoeren. Een nieuw dak is sowieso een veel mooier gezicht!
 
Daarbij hebben we afgesproken om dat niet meer te doen voor onze seizoensopening, omdat we in die periode ook nieuwe banen laten aanleggen. De planning is wel om nog dit jaar het werk te laten uitvoeren (deels in eigen hand).
 
Ook laten we de toegangsdeur, het houten ‘halletje’ en de terrasdeuren zo snel mogelijk vervangen door nieuwe. Het hout van de deuren is dermate verrot, dat reparaties niet meer zouden helpen.
 
Verder wordt er ook nog gekeken naar eventuele werkzaamheden aan ons terras, maar daar valt op dit moment nog weinig concreets over te melden.

Onderhoud groen rondom de banen

 
Ook dit jaar wil ik weer met een aantal vrijwilligers het groen rondom de banen onderhouden. De werkzaamheden bestaan uit het onkruid vrijhouden, het snoeien van de struiken en het aanvegen van het terras en de paden. Ik kan dat niet alleen en daarom vraag ik om zo veel mogelijk hulp.
 
De data zijn op maandagmorgen:
Maandag 30 april, 28 mei, 11 juni, 2 en 23 juli, 13 augustus, 3 en 24 september en15 oktober.
Er wordt gewerkt van 9.00 uur tot 12.00 uur.
 
Aanmelden kan via de mail: groenvoorziening@tvstreveland.nl

Voorjaarscompetitie

De voorjaarscompetitie gaat bijna weer van start. Dit keer hebben zich vier teams opgegeven. Er speelt een damesteam op donderdagmorgen en -middag en er spelen drie teams op vrijdagavond, twee damesteams en één herenteam. Natuurlijk zijn supporters altijd van harte welkom om onze teams aan te moedigen.

Van de ledenadministrateur

Het verzoek aan iedereen, als je verhuist of een ander e-mail adres krijgt dit door te geven. Gebruik hier voor het volgende adres: penningmeester@tvstreveland.nl
 
Bij voorbaat dank,
Ton Karstens

 
 
 
 
T.V. Streveland - Beneden Tiendweg 6b - 2959 BA Streefkerk - 0184 682 886 - info@tvstreveland.nl